Docstop tegen identiteitsfraude niet voor iedereen toegankelijk 18 May 2015

 
Identiteitsfraude is een steeds vaker voorkomende misdrijf. Ben je jouw identiteitskaart kwijt of is deze gestolen? Dan kan je je kaart laten blokkeren via Docstop. Deze dienst is echter enkel telefonisch te bereiken. Voor de 400.000 doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis is dit problematisch. Read more
 
 

Onbetrouwbare elektronische alcoholtesters 13 May 2015

 
In ons land zijn elektronische alcoholtesters vrij in de handel te koop, maar de overgrote meerderheid is volgens het BIVV onnauwkeurig en onbetrouwbaar. Dit is gevaarlijk voor de verkeersveiligheid. Read more
 
 

Besparingen mogen niet leiden tot structurele achterstand 11 May 2015

 
De NMBS bekijkt momenteel, samen met de regering, welke nieuwe stationsprojecten nog ondersteund zullen worden in het kader van het nieuwe meerjareninvesteringsplan 2016-2030. Hierdoor staan heel wat projecten on hold en dit maakt kleine steden ongerust.  Read more
 
 

Nog steeds hoog aantal slachtoffers op sporen 4 May 2015

 
Ondanks de vele campagnes en actieplannen blijft het aantal doden en gewonden op sporen en aan overwegen hoog. Read more
 
 

Infoavond fietsostrade in Kalmthout 28 April 2015

 
Op maandag 4 mei 2015 organiseert het gemeentebestuur van Kalmthout en de provincie Antwerpen een infoavond over de fietsostrade Antwerpen-Essen. Read more
 
 

Pages

 

Twitter

Privacyverklaring

De privacy van onze nieuwsbriefcontacten is belangrijk voor ons. Daarom hebben wij een privacyverklaring opgesteld.