17 januari 2018

Actieplan vluchtmisdrijf: check!

 

Verkeersongeval

Het jaar is nog maar net begonnen en toch vielen er alweer slachtoffers bij een verkeerongeval met vluchtmisdrijf. Uit cijfers van het VIAS blijkt dat er in 2016 bijna 2 personen per maand stierven en er 12 ongevallen met gewonden per dag waren waarbij de dader het hazenpad koos. 

Vluchtmisdrijf blijft hardnekkig terugkeren en verdient een kordate aanpak. Wij lanceerden in april 2016 een actieplan om het aantal vluchtmisdrijven naar beneden te halen. Vandaag werd een stapje dichter gezet om een aantal maatregelen uit dat plan dankzij een wetsontwerp van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om te zetten in de praktijk. Het ontwerp moet nu enkel nog aangenomen worden door de plenaire vergadering van de Kamer.

Checklist actieplan vluchtmisdrijf

 • Vluchtmisdrijf zal kordaat bestraft worden. Er komt een onderscheid tussen vluchtmisdrijf met gewonden en vluchtmisdrijf met dodelijke slachtoffers. 
   
 • Hardleerse chauffeurs worden strenger aangepakt. De maximale gevangenisstraffen stijgen en de maximale straf voor hardleerse chauffeurs wordt verdubbeld. Politierechters kunnen hierdoor nu strenger    optreden.
   
 • Chauffeurs die herhaaldelijk een rijverbod aan hun laars lappen, kunnen nu ook een gevangenisstraf krijgen. Een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar zal voortaan tot de mogelijkheden van de politierechters behoren.
   
 • Vluchtmisdrijf hangt dikwijls samen met een andere overtreding, zoals rijden onder invloed of zonder verzekering. Chauffeurs die herhaaldelijk rondrijden zonder verzekering vallen ook onder de recidiveregeling. Dat betekent dat wanneer je 2 zware overtredingen binnen de 3 jaar begaat, je dan automatisch een rijverbod van minimaal 3 maanden krijgt en dat je je rijexamen opnieuw moet doen & medische en psychologische testen moet afleggen.
 • Chauffeurs die toch rijden zonder te voldoen aan bepaalde codes op hun rijbewijs, zoals toch rijden tijdens het weekend, zullen ondubbelzinnig bestraft worden.
   
 • Overtredingen, zoals snelheidsovertredingen of agressief gedrag, zullen pas na twee jaar vervallen in de plaats van één jaar. Men trachtte vaak de procedure nodeloos te rekken om zo de verjaringstermijn te laten verstrijken. Dat leidde tot straffeloosheid.
   
 • Rijden tijdens een rijverbod en rijden zonder verplicht alcoholslot toegevoegd aan de lijst van zwaardere overtredingen. Hier geldt de verjaringstermijn van 3 jaar.

Helaas moeten we vaststellen dat de gehoopte mentaliteitswijziging er niet vanzelf komt. Door een nog kordatere aanpak hopen we het aantal gevallen van vluchtmisdrijf drastisch te kunnen beperken. De boodschap is duidelijk: we tolereren dit niet.

Categorie: 
Tags: 
 

Twitter

Privacyverklaring

De privacy van onze nieuwsbriefcontacten is belangrijk voor ons. Daarom hebben wij een privacyverklaring opgesteld.