14 december 2016

Communautair gehakketak rond wachttijd rijbewijs

 

Leerling chauffeur (c) Belga


UPDATE: Ministers Weyts en Bellot hebben de strijdbijl begraven en zijn tot een akkoord gekomen rond het voorlopig rijbewijs. Lees hier de artikels van 26 december 2016 in De Standaard, het Belang van Limburg en in het Nieuwsblad

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Binnen de hervorming van de rijopleiding, is de wachttijd voor wie zijn voorlopig rijbewijs laat verlopen een knelpunt. De Vlaamse minister van mobiliteit gaat met zijn federale evenknie in de clinch, terwijl het zonneklaar is dat het federale niveau bevoegd is voor de materie. Met dat geruzie helpen we beginnende chauffeurs niet vooruit. CD&V heeft een federaal wetsvoorstel klaar. Aangezien iedereen op dezelfde lijn zit, zou de snelle goedkeuring daarvan dus geen probleem mogen vormen.

Jongeren die een voorlopig rijbewijs haalden, maar binnen de geldigheidsduur daarvan geen praktisch rijexamen afleggen, hebben 2 opties:

(1) ze volgen 6u rijopleiding met een erkende rijschool en leggen vervolgens alsnog hun praktische proef af;
(2) ze wachten 3 jaar om een nieuw voorlopig rijbewijs te behalen.

Dat maakt dat beginnende chauffeurs 3 jaar lang ‘on hold’ worden gezet, of de mogelijkheid wordt ontnomen om bijkomende rijervaring op te doen. Studies tonen aan dat net het opdoen van ervaring essentieel is om het ongevalsrisico te beperken.

De oplossing die de Vlaamse regering in een besluit uitwerkte, verhelpt hieraan. In haar voorstel blijft optie 1 overeind, maar wie na de 6u rijopleiding meer oefentijd wil vooraleer het praktische rijexamen af te leggen, kan dat. Het voorlopig rijbewijs wordt dan gewoon verlengd. Alleen kan het besluit van de Vlaamse Regering niet worden uitgevoerd, omdat dit element van de rijopleiding federale materie is. Of de afschaffing van de wachttijd Vlaams dan wel federaal  gebeurt, zal jongeren die hun rijbewijs willen halen worst wezen. CD&V wil geen tijd verliezen. Het is onzinnig om hierover ruzie te maken. Iedereen zit op dezelfde lijn. Daarom dienen we een federaal wetsvoorstel in om dit snel geregeld te krijgen.

Foto (C) Belga

Categorie: 
Tags: 
 

Twitter

Privacyverklaring

De privacy van onze nieuwsbriefcontacten is belangrijk voor ons. Daarom hebben wij een privacyverklaring opgesteld.