8 februari 2017

Gezocht: treinpersoneel

 

Treinbegeleider (c)Belga

De NMBS is dringend op zoek naar nieuw personeel. Vakbonden klagen al langer over een nijpend tekort en de aankomende pensioenhervorming bij het spoor zou ervoor kunnen zorgen dat heel wat personeel nog snel op pensioen vertrekt. Uit cijfers die wij opvroegen, blijkt dat de tijd dringt en er vooral nood is aan Nederlandstalig personeel. De NMBS zet tegen het einde van 2017 extra treinen in. Dat is een positieve zaak. Alleen moet men er dan wel voor zorgen dat er voldoende personeel is zodat de treinen ook effectief kunnen rijden.

Recent kondigde de regering een pensioenhervorming aan voor het rijdend personeel van de NMBS. Gezien de leeftijdspiramide bij het spoorbedrijf en deze aankondiging zal er de komende jaren een uitstroom zijn van personeel. Daarnaast moeten er vanaf eind 2017 extra treinkilometers gereden worden. De combinatie van beide maakt dat er dringend nood is aan extra personeel. De NMBS moet nu voluit inzetten om nieuwe treinbegeleiders- en bestuurders aan te werven om deze uitdaging aan te gaan.

Op dit moment zijn er 2.413 operationele treinbegeleiders in dienst, waarvan 1.308 Nederlandstaligen en 1.105 Franstaligen. Daarnaast besturen momenteel 2.974 personeelsleden een trein, waarvan 1.649 Nederlandstaligen en 1.327 Franstaligen. Volgens de NMBS zijn er – om comfortabel te kunnen werken – 2.466 operationele treinbegeleiders nodig (tekort van 53), waarvan 1.351 Nederlandstaligen (tekort van 43) en 1115 Franstaligen (tekort van 10). Op dit moment zitten we dus reeds met een tekort bij onze treinbegeleiders. Ook op het vlak van treinbestuurders kan de NMBS in moeilijkheden komen. Tegen eind ’17 gaan er 272 bestuurders met pensioen. Om die pensioneringsgolf en het aantal extra reiskilometers op te vangen, moet men op zoek naar 472 nieuwe bestuurders en 312 begeleiders. Dat is niet niks.

Lees hier het artikel in de Metro van woensdag 8 februari 2017. 

Foto (C) Belga

Categorie: 
 

Twitter

Privacyverklaring

De privacy van onze nieuwsbriefcontacten is belangrijk voor ons. Daarom hebben wij een privacyverklaring opgesteld.