11 januari 2018

Groen licht voor strenger toezicht op dochterbedrijven NMBS & Infrabel

 

Rekenhof (c) Belga Image

Het Rekenhof zal strikter kunnen toezien op de vele dochterbedrijven van NMBS & Infrabel. De Kamer keurde de wet goed waarvoor wij en Wouter Raskin (N-VA) het initiatief namen om zo de controle door het Rekenhof op de dochterondernemingen te versterken. Dankzij het verhoogde toezicht zal er meer transparantie zijn in de veelheid aan dochterondernemingen en het gebruik van publieke middelen.

NMBS en Infrabel tellen vandaag bijna 50 dochterbedrijven. De controle door het Rekenhof was tot nu toe beperkt tot de openbare dienstverlening. Meer commercieel gerichte dochterondernemingen werden dus niet gecontroleerd en moesten zich dus in veel mindere mate verantwoorden bij de overheid, zelfs al werken zij met publieke middelen, en/of exclusief voor één of meerdere overheidsbedrijven. Deze geringe verantwoordingsplicht draagt bestuurlijke risico’s in zich. Dat bleek uit een interne audit bij NMBS-dochter Eurostation die geleid heeft tot de opening van een gerechtelijk onderzoek.”, zegt Raskin. Het Rekenhof krijgt nu de bevoegdheid om duidelijkheid te creëren bij onregelmatigheden  én veronderstelde onregelmatigheden.

Naar aanleiding van eerdere kritische rapporten van het Rekenhof, en de grenzen waar het Rekenhof op botste, dienden zowel wij als Wouter Raskin een wetsvoorstel in. Na het samenbrengen van onze voorstellen in één gemeenschappelijke tekst die vandaag wordt goedgekeurd, zal het Rekenhof ook toezicht en audits kunnen uitvoeren bij dochterondernemingen voor zover het belang van de overheid in de betrokken onderneming meer dan 50% van het kapitaal vertegenwoordigt. Er komt zo een einde aan de bevoegdheidsgrenzen waar het Rekenhof vroeger op botste bij haar analyses van financiële stromen binnen de NMBS-groep. Dochterondernemingen zijn betrokken bij de uitvoering van taken openbare dienst en een betere controle is dan ook aangewezen. De overheid houdt zo een financiële vinger aan de pols. Dit moet de kans op wanpraktijken in de toekomst aanzienlijk verminderen.

Daarnaast moeten de NMBS en Infrabel ook jaarlijks aan het Rekenhof, de bevoegde minister en het parlement rapporteren over de activiteiten en financiën van die dochterondernemingen.

Foto (c) Belga image

Categorie: 
Tags: 
 

Twitter

Privacyverklaring

De privacy van onze nieuwsbriefcontacten is belangrijk voor ons. Daarom hebben wij een privacyverklaring opgesteld.