10 november 2016

Hoe zal het mobiliteitsbudget uitgewerkt worden?

 

Mobiliteitsbudget Jef Van den Bergh

Tijdens de begrotingsonderhandelingen besliste de regering-Michel vorige maand dat ze tegen april 2017 aan een wettelijk kader voor een mobiliteitsbudget zal werken. Dat is een budget dat een werknemer kan aanwenden voor verschillende vervoersmogelijkheden, met als bedoeling de files op onze wegen weg te werken en een alternatief voor de vele bedrijfswagens te bieden. Vijf ministers zijn daarbij betrokken. Het is nog onduidelijk hoe een en ander er concreet zal uitzien.

Drie jaar geleden dienden wij hierover al een wetsvoorstel in en volgens ons mag het mobiliteitsbudget enkel gebruikt worden voor mobiliteit. Het mobiliteitsbudget is een virtueel budget dat de werknemer vrijwillig kan gebruiken om te kiezen uit een palet van vervoersmodi dat de werkgever bepaalt. Het budget wordt effectief aan mobiliteit gekoppeld en heeft op die manier ook een grote kans op succes. De piste om een leasewagen te ruilen tegen cash geld, bijvoorbeeld door de ­leasingkosten min de belasting op het voordeel alle aard netto door te storten, roept toch enkele vragen op. Het mobiliteitsbudget moet immers budgetneutraal zijn voor de werkgever en werknemer. Verder dreigt bij dit verhaal na verloop van tijd de stimulans weg te vallen om alternatieven voor de bedrijfswagen te zoeken. Met ons voorstel willen we mensen ertoe aanzetten om voor hun verplaatsingen op zijn minst na te denken over welk vervoermiddel voor die verplaatsing het meest geschikt is, waardoor het auto-matisme om de (bedrijfs)wagen te nemen kan verdwijnen, zonder dat we die wagen uitsluiten. Werkgevers en werknemers kunnen vrijwillig op het budget intekenen en dit betekent geen verlies van loon.

Lees hier de artikels in de Metro en de Standaard van donderdag 10 november 2016. 

Categorie: 
Tags: 
 

Twitter

Volg mijn foto's