14 november 2016

Regering onderzoekt fietsvergoeding voor speed pedelecs

 

Speed pedelec (c) Belga

Speed pedelecs – snelle elektrische fietsen die trapondersteuning bieden tot 45 km/uur – krijgen in de toekomst een fietsvergoeding. Dat antwoord gaf federaal minister van Financiën Van Overtveldt op onze vraag. Ondanks de talrijke voordelen op vlak van mobiliteit, was het lang onduidelijk of deze fietsers recht zouden hebben op een dergelijke vergoeding. Sinds de nieuwe wetgeving (oktober 2016) worden deze fietsen beschouwd als een aparte categorie van bromfiets en daarom bereidden wij een wetsvoorstel voor dat de fietsvergoeding ondubbelzinnig toekent aan gebruikers van de speed pedelec. Afgelopen donderdag (10 november 2016) nam de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers het voorstel in overweging. We willen het gebruik van alle fietsen, dus ook van de snelle elektrische fiets, stimuleren. De fiets is het individueel vervoersmiddel van de toekomst en een belangrijke troef in de strijd tegen files en luchtvervuiling. Een fietsvergoeding zal werknemers ertoe aanzetten in hun woon-werkverkeer te kiezen voor de (snelle) elektrische fiets als gezond en alternatief vervoersmiddel.

De elektrische fiets is de jongste jaren sterk in opmars, en niet alleen voor oudere mensen die voldoende mobiel willen blijven. E-bikes worden meer en meer ingeschakeld voor woon-werkverplaatsingen. Veelal gaat het om elektrische fietsen gelimiteerd tot 25 km/uur, maar ook de snellere versies – zogenaamde speed pedelecs – veroveren snel terrein. Speed pedelecs bieden trapondersteuning tot maximaal 45 km/uur en worden volgens Europa om die reden aanzien als een ‘bromfiets’. Zo moet men deze fietsen inschrijven en worden ze uitgerust met een aangepaste nummerplaat. Vorige maand zette federaal minister van Mobiliteit Bellot de desbetreffende Europese verordening om in nationale wetgeving. Dit maakte een eind aan een lange tijd van onduidelijkheid.

Werknemers kunnen in veel sectoren een fietsvergoeding krijgen als ze met de fiets naar het werk rijden. Sommige werkgevers gaven een fietsvergoeding voor speed pedelecs, anderen deden dat niet, net omwille van de wettelijke lancune in het verleden. Sinds het aanpassen van de wetgeving in oktober, valt de snelle elektrische fiets niet meer onder het begrip ‘fiets’. Om die reden kregen heel wat werknemers tot en met september een fietsvergoeding, die nu wegvalt. Ons wetsvoorstel wil dit voorkomen door de fietsvergoeding ondubbelzinnig toe te kennen. Verder zijn we tevreden dat de regering de toekenning van een fiscaal aftrekbare fietsvergoeding nu in orde zal brengen, maar ik maan hen wel aan tot spoed. Het wegvallen van de vergoeding is voor vele werknemers een streep door de rekening. We moeten deze werknemers op hun snelle elektrische fiets houden en anderen erop krijgen.

Fiscale aftrekbaarheid

Daarnaast pleiten wij voor een fiscale aftrekbaarheid van speed pedelecs. De investeringen die de werkgever doet om het gebruik van de speed pedelec door de personeelsleden aan te moedigen, zouden voor 120 procent aftrekbaar moeten zijn, naar analogie met de investeringen om het gebruik van de fiets aan te moedigen. Het gaat hier dan om investeringen in fietsstallingen en sanitair maar ook om bijvoorbeeld het onderhoud van deze fietsen. Op dit moment geldt dit al voor zowel fietsen als elektrische wagens. Dat dit wordt doorgetrokken voor de elektrische fiets, is dan ook niet meer dan logisch.

Lees hier het artikel op de website van De Standaard. 

Foto (C) Belga

Categorie: 
 

Twitter

Privacyverklaring

De privacy van onze nieuwsbriefcontacten is belangrijk voor ons. Daarom hebben wij een privacyverklaring opgesteld.