1 juli 2015

Snellere hulp nodig voor treinreizigers met beperking

 

rolstoel trein

De plenaire vergadering van de Kamer keurde op donderdag 2 juli unaniem een resolutie voor de verbetering van treinvervoer voor reizigers met een beperkte mobiliteit goed. Op dit moment moeten reizigers met beperkte mobiliteit hun assistentieaanvraag 24 uur op voorhand aanvragen. De Kamer vraagt nu om die assistentieaanvraag te reduceren tot 1 uur in stations waar permanent voldoende personeel aanwezig is.

Treinreizigers met een beperkte mobiliteit ondervinden regelmatig ongemakken bij het nemen van de trein. Enkele voorbeelden zijn het aanvragen van assistentie, onaangepaste treinstellen en stations, hoge opstappen,… Met deze resolutie vragen we extra aandacht voor deze reizigers. Zo roept het parlement op om de aanvraagtijd voor assistentie in grote stations te verminderen tot één uur. Dat moet ervoor zorgen dat ook reizigers met een beperkte mobiliteit spontaan een uitstap kunnen doen met de trein. In grote stations moet het toch mogelijk zijn om assistentie in een uur te organiseren.

Er zijn de laatste jaren al veel inspanningen gebeurd om stations toegankelijker te maken, maar de besparingen bij de NMBS mogen de doelstellingen inzake toegankelijkheid niet ondermijnen. ‘Het plan om stations toegankelijk te maken, door onder andere perrons te verhogen en aanduidingen voor blinden aan te brengen, willen we handhaven. Ook bij aanbestedingen voor nieuwe treinstellen moeten voldoende ambitieuze voorwaarden gesteld worden naar toegankelijkheid.

Daarboven wil het parlement dat de NMSB nagaat welke problemen reizigers met een beperkte mobiliteit ondervinden bij het gebruik van de ticketautomaten. Indien nodig moet de NMBS maatregelen nemen om die te verhelpen. Dat kan bijvoorbeeld door deze mensen vrij te stellen van het tarief dat je extra moet betalen als je een ticket koopt in de trein.’

In de commissie Infrastructuur werd onze resolutie op 17 juni unaniem goedgekeurd, op 3 juli werd het unaniem goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De regering moet nu werk maken van beter treinvervoer voor mensen met een beperkte mobiliteit.

Lees hier het artikel in de Metro van 1 juli 2015 en hier het online artikel van Metro. 

Categorie: 
 

Twitter

Privacyverklaring

De privacy van onze nieuwsbriefcontacten is belangrijk voor ons. Daarom hebben wij een privacyverklaring opgesteld.