2 juni 2017

Speed pedelecs verdienen dezelfde plaats op de weg als de fiets

 

Elektrische fiets (c) Belga

Volgens de nieuwe wetgeving (oktober 2016) mogen snelle elektrische fietsen niet zomaar op voorbehouden wegen, zoals fietsostrades en jaagpaden, rijden. Hun plaats op de weg is namelijk dezelfde als die van een bromfiets klasse B. Nochtans zijn deze voorbehouden wegen belangrijke fietsverbindingen die fietsers een serieuze tijdwinst kunnen opleveren. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om elektrische fietsen wél toe te laten op deze wegen, maar dan zijn er extra of aangepaste verkeersborden nodig. Het is dus aan de gemeente of stad om dit te beslissen en het vraagt een investering van de wegbeheerders.

Omdat we overtuigd zijn dat net deze wegen wél geschikt zijn voor deze fietsen, hebben wij voorgesteld om de situatie te verduidelijken en te vereenvoudigen. De speed pedelec krijgt daarin de plaats op de weg van de fiets waardoor aparte (onder)borden niet langer nodig zijn. Eenvoud en duidelijkheid primeren.

Lees hier het artikel in het Belang van Limburg van vrijdag 2 juni 2017. 

Foto (c) Belga

Categorie: 
Tags: 
 

Twitter

Privacyverklaring

De privacy van onze nieuwsbriefcontacten is belangrijk voor ons. Daarom hebben wij een privacyverklaring opgesteld.