2 juni 2017

Speed pedelecs verdienen dezelfde plaats op de weg als de fiets

 

Elektrische fiets (c) Belga

Volgens de nieuwe wetgeving (oktober 2016) mogen snelle elektrische fietsen niet op voorbehouden wegen, zoals fietsostrades en jaagpaden, rijden. Hun plaats op de weg is namelijk dezelfde als die van een bromfiets klasse B. Nochtans zijn deze voorbehouden wegen belangrijke fietsverbindingen die fietsers een serieuze tijdwinst kunnen opleveren. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om elektrische fietsen wél toe te laten op deze wegen, maar dan zijn er extra of aangepaste verkeersborden nodig. Het is dus aan de gemeente of stad om dit te beslissen en het vraagt een investering van de wegbeheerders. Omdat we overtuigd zijn dat net deze wegen wél geschikt zijn voor deze fietsen, hebben wij een wetsvoorstel ingediend om de situatie te verduidelijken.

Het verkeersreglement wordt volgens het voorstel sterk vereenvoudigd en de regels worden eenduidig. De bestaande aparte regels en uitzonderingen worden afgeschaft. De speed pedelec krijgt de plaats op de weg van de fiets waardoor aparte (onder)borden niet langer nodig zijn. Eenvoud en duidelijkheid primeren. Het wetsvoorstel werd op donderdag 2 juni in overweging genomen in de Kamer en zal nu dus besproken worden in de commissie Infrastructuur. 

Lees hier het artikel in het Belang van Limburg van vrijdag 2 juni 2017. 

Foto (c) Belga

Categorie: 
Tags: 
 

Twitter

Agenda

Volg mijn foto's