9 augustus 2016

Zelfde regels rond inhalen als in onze buurlanden

 

inhaalverbod vrachtwagens (c)Belga- jefvandenbergh.be

Het is goed dat minister van Mobiliteit François Bellot de strijd opvoert tegen truckers die inhalen bij regenweer, maar we moeten ook streven naar een harmonisering van de Europese regels rond inhalen. De Belgische regels liggen anders dan in de rest van Europa. In België mag je niet voorbijsteken op 2x2-snelwegen, tenzij anders aangegeven wordt met blauwe toelatingsborden. In de rest van Europa mag je wél voorbijsteken, tenzij anders aangegeven wordt met verbodsborden. Wij pleiten voor een harmonisering van de regels rond het inhaalverbod. 

Wij vinden het een goede zaak dat onbemande camera’s ingezet zullen worden om het inhaalverbod te controleren, maar hebben nog enkele suggesties om de regels over het inhaalverbod duidelijker te maken. Het kan toch niet dat ons land het enige land is in Europa met twee verschillende verkeersborden voor dat inhaalverbod. De regels moeten gelijkgeschakeld worden met die in het buitenland, want dat leidt tot onduidelijkheid en verwarring voor internationale transporteurs.

Op onze vraag zou voormalig minister van Mobiliteit Jacqueline Galant(MR) onderzoeken of het inhaalverbod op tweebaanswegen gewijzigd moet worden naar analogie met het buitenland. Wij dringen er ook bij de nieuwe minister op aan om dit te doen en tot een harmonisering te komen. CD&V wil dat de regels bij de herziening van de Wegcode aangepast worden aan de regels in de andere Europese landen. Ons land is een echt transitland. Duidelijkheid voor alle, ook buitenlandse, chauffeurs kan enkel leiden tot veiligere wegen.

Inhalen bij regenweer 

Ook het inhaalverbod bij regenweer is aan een evaluatie toe. Voor vrachtwagens van meer dan 7,5 ton is het bij neerslag altijd verboden om in te halen op de autosnelwegen. Wij pleiten ervoor om ook hier te komen tot een duidelijke regelgeving. Laat het inhaalverbod ook gelden voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton en niet enkel voor die van 7,5 ton. Zo zijn alle vrachtwagens gelijk voor de wet.

Tot slot pleiten wij ook voor meer sensibilisering, onder meer door dynamische infoborden boven de snelwegen. Handhaving is belangrijk, maar sensibilisering zeker ook. De dynamische infoborden boven de autosnelwegen kunnen zowel voor buitenlandse chauffeurs als bij neerslag een belangrijke rol spelen. Het is trouwens niet steeds duidelijk wanneer men spreekt over “neerslag”, via de dynamische borden moet duidelijk gemaakt worden dat het regent en dat het inhaalverbod dan van kracht is. Voor buitenlandse chauffeurs kunnen ze de Belgische regels extra benadrukken. En bij regenweer kunnen ze uitdrukkelijk tonen dat het op dat moment verboden is om in te halen.

Lees hier het artikel op de Standaard.be van dinsdag 9 augustus 2016 en herbeluister hier het radiofragment op Radio 1.
Herbekijk hier het videofragment van het VTM Nieuws van 19u00 op dinsdag 9 augustus (vanaf 18:42).
Lees hier het artikel in de Tijd van woensdag 10 augustus 2016.  

Foto (C) Belga

Categorie: 
 

Twitter

Privacyverklaring

De privacy van onze nieuwsbriefcontacten is belangrijk voor ons. Daarom hebben wij een privacyverklaring opgesteld.