24 januari 2018

Zone 30 blijft probleempunt, centrale registratie noodzakelijk

 

Zone 30 (c) Belga Image

Het totaal aantal vastgestelde inbreuken in zones 30 stijgt doorheen de jaren. Tijdens de eerste zes maanden van 2017 werden er 80.104 snelheidsovertredingen vastgesteld. Ten opzichte van een totaal aantal van 140.962 inbreuken in 2016, is dat een duidelijke stijging. Het aandeel van zachte weggebruikers in het totaal aantal verkeersdoden neemt helaas toe. 82% van alle doden en zwaargewonden binnen de bebouwde kom is een zachte weggebruiker. En zones 30 zijn nét die plaatsen waar er veel voetgangers en fietsers zich verplaatsen. Handhaving in deze zones is daarom dan ook uiterst belangrijk.

Recent verscheen in de pers dat er in bepaalde politiezones amper gecontroleerd wordt op te snel rijden in zones 30. Nochtans, zo blijkt uit cijfers die wij opvroegen, worden er doorheen de jaren heen meer snelheidsovertredingen vastgesteld. In 2016 werden er voor gans België maar liefst 140.962 snelheidsovertredingen vastgesteld in de zones 30. Dat zijn er zo’n 386 per dag. Tijdens de eerste zes maanden van 2017 waren er al 80.104 vaststellingen waarbij de chauffeur te snel reed in een zone 30 (439 per dag). Het gemiddeld aantal overtredingen in het eerste semester van 2017 ligt dus reeds hoger dan het gemiddelde van 2016. Dat is een niet onbelangrijke evolutie. Als we willen dat chauffeurs hun snelheid minderen wanneer ze bijvoorbeeld een school naderen, dan moet de zone 30 eerst en vooral duidelijk aangeduid zijn, liefst met een aangepaste weginfrastructuur en moeten er voldoende controles plaatsvinden.

Brussel op kop, Limburg bengelt onderaan
Wel zijn er verschillen op te merken tussen de gewesten en provincies. In Vlaanderen worden het meest aantal snelheidsovertredingen vastgesteld. In het eerste semester van 2017 werden er namelijk 47.126 inbreuken in Vlaanderen, 24.753 inbreuken in Brussel (hoofdstad) en 8.225 inbreuken in Wallonië vastgesteld. Brussel (met name PZ Brussel-West) spant de kroon met het meest aantal overtredingen, gevolgd door Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. In deze drie provincies werden bijgevolg ook het grootst aantal onmiddellijke inningen geteld. Gemiddeld 98,5% van alle inbreuken werden in 2017 geregeld via een onmiddellijke inning. Nog geen 2 % werd doorgestuurd naar het parket. Ondanks de vele vaststellingen in Vlaanderen, werd in Limburg het minst aantal overtredingen vastgesteld. We zien verder bij heel wat politiezones lege vakjes. Het is niet duidelijk of ze dan gewoonweg niet controleerden of geen overtredingen vaststelden. Politiezones zijn namelijk niet verplicht om de uitgevoerde snelheidscontroles te registreren. Ze moeten wél de vastgestelde inbreuken rapporteren.

Centraal registratiesysteem
We hebben vandaag geen zicht op het aantal controles, terwijl dit net belangrijke informatie kan opleveren. Het is namelijk nuttig om te weten of het aantal inbreuken verhoudingsgewijs daalt wanneer er meer wordt gecontroleerd. Nu blijft dit wat nattevingerwerk. Een centraal registratiesysteem dat het aantal controles permanent opvolgt, kan hier een oplossing bieden. Het is zo dat fietsers en voetgangers zich veilig voelen in een zone 30. De kans op een ongeval is ook kleiner. De stopafstand binnen een zone 30 is de helft korter dan wanneer men 50 km/u. rijdt, waardoor chauffeurs sneller kunnen reageren. Wanneer het fout loopt en het tot een aanrijding komt, is de overlevingskans ook véél groter dan wanneer men 50 km/u. rijdt (volgens Vias 98% overlevingskans t.o.v. 24%). Om het zo veilig mogelijk te kunnen houden, moeten chauffeurs zich dus aan de snelheid houden. Door efficiënte en herhaaldelijke controles die middels een registratiesysteem kunnen opgevolgd worden, is de kans veel groter dat we die evolutie ook zullen zien op onze wegen. 

Persartikels
Lees hier het artikel in het Laatste Nieuws van donderdag 25 januari 2018 en hier de artikels in de Gazet van Antwerpen en het Nieuwsblad van vrijdag 26 januari 2018. Ook in de Franstalige pers verscheen hierover een artikel: lees hier het artikel in SudPresse van zaterdag 27 januari 2018. 

Bekijk hier het videofragment over het lage aantal boetes in de Antwerpse politiezones in het ATV- Nieuws van maandag 29 januari 2018.

Foto (c) Belga Image

Categorie: 
 

Twitter

Privacyverklaring

De privacy van onze nieuwsbriefcontacten is belangrijk voor ons. Daarom hebben wij een privacyverklaring opgesteld.